Doktor Sen

W siód­mym odcin­ku Hor­ro­rów, zapra­szam do posłu­cha­nia na temat kon­ty­nu­acji kul­to­we­go „Lśnie­nia” Ste­phe­na Kin­ga, czy­li „Dok­to­ra Sen”. Czy sequ­el się udał?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.