Dishonored

W dzi­siej­szym odcin­ku bie­rze­my na warsz­tat Disho­no­red – jeden z naj­cie­kaw­szych main­stre­amo­wych tytu­łów ostat­nich paru lat, grę dużą, kom­plek­so­wą i dopra­co­wa­ną, choć nie­po­zba­wio­ną kil­ku mniej­szych i więk­szych błędów.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Alche­mii Gier. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.