Creepypasta

Czym jest Cre­epy­pa­sta? Inter­ne­to­we bzdu­ry, czy miej­skie legen­dy nowe­go wie­ku? O tym krót­ko w naj­now­szym odcin­ku Horrorów.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.