Coś za mną chodzi

Naj­lep­szy hor­ror ostat­nich lat, czy arty­stycz­ny beł­kot? „Coś za mną cho­dzi” podzie­li­ło widow­nię. Jak to jest z fil­mem Mit­chel­la sta­ram się opo­wie­dzieć w kolej­nym odcin­ku cyklu dla Masy Kultury.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.