Bone Tomahawk

Western i hor­ror w jed­nym? Kurt Rus­sell w dobrej for­mie? Bru­tal­ny realizm i suro­wy, gęsty kli­mat? To wszyst­ko i wie­le wię­cej może­cie zoba­czyć w debiu­tanc­kim fil­mie S. Cra­ig Zahle­r’a. Zapra­szam do posłuchania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.