Amerykański Wampir

Scott Sny­der to obec­nie gwiaz­da pierw­sze­go for­ma­tu. Jego komik­sy o Bat­ma­nie zna więk­szość fanów komik­sów. Tym­cza­sem jego pierw­sza autor­ska seria to raso­wy hor­ror, w któ­rym Sny­der i spół­ka wra­ca­ją wam­pi­rom kły.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.