Torture Garden

Sku­ra recen­zu­je kolej­ną kla­sycz­ną anto­lo­gię gro­zy. Tym razem jest to „Tor­tu­re Gar­den” z 1967 roku w reży­se­rii Fred­die­go Fran­ci­sa według sce­na­riu­sza Rober­ta Blocha.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.