The Gift – eksperymentalna relacja

Eks­pe­ry­men­tal­na rela­cja nagra­na na żywo, pod­czas oglą­da­nia hor­ro­ru [raczej thril­le­ra] „The Gift”. Jest to eks­pe­ry­men­tal­na for­ma jed­no­ra­zo­wa. Wybra­ne naj­lep­sze momen­ty żywych reakcji.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.