Filmy zimowe cz. 36

Kolej­na zimo­wa wypra­wa ze Sku­rą gwa­ran­tu­je nie­za­po­mnia­ną wyciecz­kę do lodo­wej kra­iny. Wyciecz­kę z kub­kiem cie­płej her­ba­ty i omó­wie­niem fil­mów takich jak:

  • Rudolph the Red-Nosed Rein­de­er (1964)
  • Il Nata­le che quasi non fu (1966) (The Chri­st­mas That Almost Wasn’t – w wyko­na­niu Myste­ry Scien­ce The­ater 3000)
  • Tele­dysk „Krę­te dro­gi” FISZ EMADE TWORZYWO
  • Ghost Sto­ries (2017) (jeden segment)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.