Filmy zimowe cz. 35

W kolej­nym odcin­ku kul­to­wej już serii posłu­cha­cie o „Myste­ry Scien­ce The­ater 3000: The Return”, któ­ry ośmie­sza „Ava­lan­che” (1978) z Mią Far­row i Roc­kiem Hudsonem.

A w dru­giej poło­wie poważ­ne kino oby­cza­jo­we Afflic­tion (1997), a w nim Nick Nol­te i Sis­sy Spacek.

A ponad­to uzy­ska­cie odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Czy czer­wo­ny barszcz nada­je się na zimę jako prze­pit­ka po mroź­nym spa­ce­rze?
Ile par kale­so­nów Sku­ra zakła­da na zimo­we spa­ce­ry?
Co oglą­da, aby zasnąć?
Czy ist­nie­je „retro-współ­cze­sność”?

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.