Filmy zimowe cz. 21

Sku­ra nie ma nastro­ju do nagry­wa­nia ale zima się koń­czy więc trze­ba. Pod­cast tra­dy­cyj­nie pełen dygre­sji zimo­wo-auto­bio­gra­ficz­nych ale zna­la­zło się też miej­sce na omó­wie­nie fil­mów. A tym razem mamy dla Was trzy produkcje:

  • Devi­l’s Bal­l­ro­om (2012)
  • The Thing (1982)
  • Bun­ny the Kil­ler Thing (2015) (tyl­ko wspomniane)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.