Filmy zimowe cz. 20

W jubi­le­uszo­wym odcin­ku Fil­mów zimo­wych dużo zimy a mało fil­mów. Sku­ra opo­wia­da o swo­im upad­ku na lodzie, mówi o pol­skiej grze plan­szo­wej „K2” Ada­ma Kału­ży oraz oma­wia jeden film, nowość z lute­go – „Call of the Wolf” (2017).

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.