Filmy zimowe cz. 13

Oma­wiam nowe­go Taran­ti­no „Height­full 8” oraz hor­ror „Unna­tu­ral” [2015] a na koniec pio­sen­ka Natha­niel Tal­bot „Win­te­r’s Edge” z pły­ty Swamp Rose and Honey­suc­kle Vine.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.