Filmy wakacyjne cz. 05

W pia­tym odcin­ku fil­mów waka­cyj­nych Żar­łok zapra­sza na omó­wie­nie dwóch kolej­nych produkcji.

Oma­wiane filmy:

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.