Annihilation

Koń­ców­ka kino­we­go „Aven­gers” jasno suge­ro­wa­ła, że przy­szłość fil­mów o super­bo­ha­te­rach nale­żeć będzie do kosmo­su, dla­te­go dwa, roz­cią­gnię­te na nie­mal godzi­nę, sło­wa o komik­so­wym even­cie, któ­ry spo­wo­do­wał rene­sans tego zakąt­ka uniwersum.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608821 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996