Oblicza wampiryzmu i Wampiryzm E.T.A. Hoffmanna

W mocno spóź­nio­nym, sto dzie­sią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście posłu­cha­cie maru­dzą­cego Szy­masa, który wyja­śnia, skąd te wszyst­kie opóź­nie­nia oraz opo­wiada o ogól­no­pol­skiej

Czytaj dalej