Nadchodzące horrory cz. 2

W sto pięt­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas kon­ty­nu­uje prze­gląd tek­stów kul­tury w kon­wen­cji hor­roru, które praw­do­po­dob­nie ukażą się w 2017 roku.

Czytaj dalej

10 horrorów z dziećmi na Dzień Dziecka

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem! Hor­ror lubi dzieci. Nie wbrew ich topo­so­wej nie­win­no­ści, lecz wła­śnie

Czytaj dalej