Pyrkon 2019: Kiedy horror spotyka sf, czyli straszne UFO

Ludzie od zawsze uwa­ża­li, że w kosmo­sie może się coś kryć, a nie­zna­ne cywi­li­za­cje budzi­ły w nich fascy­na­cję i lęk

Czytaj dalej

Filmy zimowe cz. 02

Zapra­szam do dru­giej czę­ści prze­glą­du fil­mów zimo­wych! Dzi­siaj oma­wiam: The Thing ( reż. J.Carpenter) 1982 Roz­mo­wy Kon­tro­lo­wa­ne (wyst. St.Tym) Ucie­ka­ją­cy

Czytaj dalej