Moje seriale cz. 20: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które

Czytaj dalej

Cloverfield Lane 10

Szy­mas i Jerry zapra­szają dziś na omó­wie­nie kame­ral­nego, dobrze przy­ję­tego thril­lera science-fic­tion Clo­ver­field Lane 10. Jak, jeśli w ogóle, pro­duk­cja

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 01: Lato 2015

Roz­po­czy­nam dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam.

Czytaj dalej