Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski / Smerfy i wioska dziewczyn: Zakazany las

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Man­do opo­wia­da o swo­jej dzie­cię­cej fascy­na­cji Smer­fa­mi i nie­bie­skiej epi­de­mii jaka opa­no­wa­ła Pol­skę trzy­dzie­ści lat temu. Zaha­cza

Czytaj dalej