Nominacje do Nagrody im. Stefana Grabińskiego

Dys­ku­sja na temat opo­wia­dań nomi­no­wa­nych do Nagro­dy im. Ste­fa­na Gra­biń­skie­go. Roz­ma­wia czwo­ro redak­to­rów, czy­li Agniesz­ka, Michał, Paweł i Szy­mon. Podcast

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996