Czerwony Pingwin musi umrzeć

Kil­ka lat temu Śle­dziu posta­no­wił opo­wie­dzieć moc­no osa­dzo­ną we współ­cze­snej popkul­tu­rze histo­rię o mię­dzy­gwiezd­nych pira­tach. Zapro­jek­to­wał odje­cha­nych boha­te­rów i wrzucił

Czytaj dalej

Bezdomne Wampiry

Recen­zja zbio­ru komik­sów „Bez­dom­ne wam­pi­ry” legen­dar­ne­go pol­skie­go twór­cy Tade­usza bara­now­skie­go. A na począt­ku tra­iler komik­su. https://archive.org/download/kombinat-komiks-2013–03–20/kombinat-komiks-2013–03–20.mp3Pod­cast: Play in new window

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6590951 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996