Pierwsze wrażenia – Mr. Mercedes

Pan Mer­ce­des, czyli pierw­szy tom try­lo­gii o detek­ty­wie Hod­ge­sie, to powieść, która zebrała wyjąt­kowo mie­szane recen­zje i nawet jej naj­więksi

Czytaj dalej

Wielkie kłamstewka

Na finał naszego seria­lo­wego tygo­dnia, Jerry zapra­sza wszyst­kich na omó­wie­nie peł­nego sezonu „Wiel­kich kłam­ste­wek”. Czy pozy­tywne pierw­sze wra­że­nia zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie

Czytaj dalej