Star Wars: Koniec i początek tom 3: Kres Imperium

Dobrnę­li­śmy do wiel­kie­go fina­łu try­lo­gii „Koniec i począ­tek”. Pierw­szą odsło­nę oce­ni­li­śmy dość pozy­tyw­nie, ale już tom dru­gi roz­cza­ro­wał nas na

Czytaj dalej

Star Wars: Kres Imperium

Pięć­dzie­sią­ty numer dwu­mie­sięcz­ni­ka Star Wars Komiks tra­fił do sprze­da­ży 18 kwiet­nia. Wewnątrz znaj­dzie­my dwie histo­rie: – „Wąwóz śmier­ci” (The Clone

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608754 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996