Czerwony Pingwin musi umrzeć

Kilka lat temu Śle­dziu posta­no­wił opo­wie­dzieć mocno osa­dzoną we współ­cze­snej popkul­tu­rze histo­rię o mię­dzy­gwiezd­nych pira­tach. Zapro­jek­to­wał odje­cha­nych boha­te­rów i wrzu­cił

Czytaj dalej

Legendy Star Wars – Darth Vader i zaginiony oddział

Wyda­rze­nia, które uka­zano w fil­mie Zemsta Sithów, wciąż prze­śla­dują Dar­tha Vadera. Mroczny Lord musi jed­nak zapo­mnieć o swo­jej prze­szło­ści i

Czytaj dalej