Szybcy i wściekli 8

Zgod­nie z zapo­wie­dzią, zapra­szamy Was na gorącą, pre­mie­rową recen­zję naj­now­szej odsłony „Szyb­kich i wście­kłych”. Jak wypada pierw­szy film od lat

Czytaj dalej

Szybcy i wściekli – o serii

W ramach swo­istego pre­lu­dium przed nad­cho­dzą­cym pod­ca­stem o ósmej już odsło­nie cyklu Szybcy i wście­kli Jerry zapra­sza Was na podróż

Czytaj dalej