Zwiadowcy Księga 1: Ruiny Gorlanu

Pięt­na­sto­letni Will, wycho­wa­nek sie­ro­cińca, nie­ocze­ki­wa­nie tra­fia na szko­le­nie do owia­nego mroczną sławą zwia­dowcy imie­niem Halt. Pod opieką zgryź­li­wego bro­da­cza, chło­pak

Czytaj dalej