Masters of Horror cz. 1

Czter­na­sty Nawie­dzo­ny Pod­cast roz­po­czy­na pla­no­wa­ną serię dys­ku­sji o „Mistrzach Hor­ro­ru”, czy­li o powsta­łym z ini­cja­ty­wy Mic­ka Gar­ri­sa seria­lu gro­zy w

Czytaj dalej

Filmy zimowe cz. 02

Zapra­szam do dru­giej czę­ści prze­glą­du fil­mów zimo­wych! Dzi­siaj oma­wiam: The Thing ( reż. J.Carpenter) 1982 Roz­mo­wy Kon­tro­lo­wa­ne (wyst. St.Tym) Uciekający

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6604537 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996