Cloverfield Lane 10

Szy­mas i Jer­ry zapra­sza­ją dziś na omó­wie­nie kame­ral­ne­go, dobrze przy­ję­te­go thril­le­ra scie­n­ce-fic­tion Clo­ver­field Lane 10. Jak, jeśli w ogó­le, pro­duk­cja

Czytaj dalej