Truposze nie umierają

Nasi pod­ka­ste­rzy, poru­sza­jąc się powo­li po Kra­ko­wie, nagry­wa­ją i roz­ma­wia­ją o Jar­mu­schow­skim zom­bie w sty­lu roz­la­złym jak u Rome­ro. Nie­śpiesz­na

Czytaj dalej

Filmowi szaleńcy

W sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego gość Bad Żółw roz­ma­wia­ją o alko­ho­lu, nar­ko­ty­kach, waria­tach, schi­zo­fre­ni­kach, mor­der­cach, śmie­ciar­kach, sała­cie,

Czytaj dalej

Wielkodupy Cycojad

W sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście dyna­mi­to­ooooowy Szy­mas zapra­sza do swo­je­go stu­dia dwóch fanów ani­mal attack, by wspól­nie z nimi omó­wić Dupo­re­ki­na i Pają­ko­ja­da. Albo

Czytaj dalej