Filmowi szaleńcy

W sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego gość Bad Żółw roz­ma­wia­ją o alko­ho­lu, nar­ko­ty­kach, waria­tach, schi­zo­fre­ni­kach, mor­der­cach, śmie­ciar­kach, sała­cie,

Czytaj dalej

Wielkodupy Cycojad

W sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście dyna­mi­to­ooooowy Szy­mas zapra­sza do swo­je­go stu­dia dwóch fanów ani­mal attack, by wspól­nie z nimi omó­wić Dupo­re­ki­na i Pają­ko­ja­da. Albo

Czytaj dalej

Skautowy Poradnik dla Dziewczyn Wracających Samotnie Nocą Do Domu po Wizycie w Zielonym Piekle

W sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia nie­przy­tom­ny Szy­mas i sza­lo­ny Bad Wolf słu­cha­ją naj­więk­szych prze­bo­jów Lio­ne­la Richie­go, Lady Gagi i Brit­ney Spe­ars

Czytaj dalej