10 horrorów z dziećmi na Dzień Dziecka

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem! Hor­ror lubi dzie­ci. Nie wbrew ich topo­so­wej nie­win­no­ści, lecz wła­śnie

Czytaj dalej

11 cięć

Poszat­ku­ją wyobraź­nię, zaszo­ku­ją, roz­ba­wią, skło­nią do reflek­sji, a nader wszyst­ko prze­ra­żą! Jede­na­stu pol­skich i zagra­nicz­nych mistrzów hor­ro­ru połą­czy­ło siły, w

Czytaj dalej