Filmy wakacyjne cz. 07

W siód­mym odcin­ku fil­mów waka­cyj­nych Żar­łok zapra­sza na omó­wie­nie trzech kolej­nych pro­duk­cji. Oma­wiane fil­my: Road Games (2015) Poled­ni­ce 2016 The Hun­ter (2011) https://archive.org/download/kulturalna-audycja-zkury-filmy-wakacyjne-07/kulturalna-audycja-zkury-filmy-wakacyjne-07.mp3Pod­cast: Play

Czytaj dalej

Filmy wakacyjne cz. 05

W pia­tym odcin­ku fil­mów waka­cyj­nych Żar­łok zapra­sza na omó­wie­nie dwóch kolej­nych pro­duk­cji. Oma­wiane fil­my: Sea Fog / Haemoo (2014) Vacan­cy (2007) https://archive.org/download/kulturalna-audycja-zkury-filmy-wakacyjne-05/kulturalna-audycja-zkury-filmy-wakacyjne-05.mp3Pod­cast: Play in

Czytaj dalej