Przegląd przygodówek point and click od Artifex Mundi

Ostat­nie nie­dzie­le Sick poświę­cił na roz­wią­zy­wa­nie zaga­dek detek­ty­wi­stycz­nych. Odwie­dził ste­am­pun­ko­wą kra­inę, gdzie szu­kał przy­czy­ny nie­na­tu­ral­nych trzę­sień zie­mi. Zmie­rzył się z

Czytaj dalej

Zwiadowcy Księga 5: Czarnoksiężnik z Północy

Od wyda­rzeń opi­sa­nych w Bitwie o Skan­dię minę­ło pięć dłu­gich lat. Will, nie­gdyś uczeń Hal­ta, dziś sam jest peł­no­praw­nym zwia­dow­cą.

Czytaj dalej