Czerwony Pingwin musi umrzeć

Kilka lat temu Śle­dziu posta­no­wił opo­wie­dzieć mocno osa­dzoną we współ­cze­snej popkul­tu­rze histo­rię o mię­dzy­gwiezd­nych pira­tach. Zapro­jek­to­wał odje­cha­nych boha­te­rów i wrzu­cił

Czytaj dalej

Zwiadowcy Księga 1: Ruiny Gorlanu

Pięt­na­sto­letni Will, wycho­wa­nek sie­ro­cińca, nie­ocze­ki­wa­nie tra­fia na szko­le­nie do owia­nego mroczną sławą zwia­dowcy imie­niem Halt. Pod opieką zgryź­li­wego bro­da­cza, chło­pak

Czytaj dalej