Harry Potter i przeklęte dziecko

Zapra­szamy na dzie­siąty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czyli na recen­zję książki Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko.

Czytaj dalej