Dziennik Bridget Jones, czyli nasze obsesje i paranoje

Nowy Kon­glo­me­rat to spra­woz­da­nie z cudow­nych chwil, jakie Szy­mas spę­dził, słu­cha­jąc wyznań Brid­get Jones zapi­sa­nych w jej dzien­ni­ku. To tak­że

Czytaj dalej