Blade Runner 2049

Rok 2049, dys­to­pijne Stany Zjed­no­czone. K, łowca andro­idów z poli­cji Los Ange­les, wcho­dzi w trak­cie śledz­twa w posia­da­nie infor­ma­cji, która

Czytaj dalej

Guardians of the Galaxy Vol. 2

I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot. I am Groot I am

Czytaj dalej

Guardians of the Galaxy Vol. 1

I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot. I am Groot I am

Czytaj dalej