Filmy zimowe cz. 02

Zapra­szam do dru­giej czę­ści prze­glą­du fil­mów zimo­wych! Dzi­siaj oma­wiam: The Thing ( reż. J.Carpenter) 1982 Roz­mo­wy Kon­tro­lo­wa­ne (wyst. St.Tym) Ucie­ka­ją­cy

Czytaj dalej