Świąteczne The Best Of 2

W sto sześć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia trzy elfy – Man­do, Jer­ry i Szy­mas – zapra­sza­ją Was na kolej­ny trój­głos poświęcony

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 20

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz siód­my zapra­szam Was na świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj star­tu­ję z kolej­ną gru­dnio­wą serią podcastową

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 19

Świę­ta zbli­żają się wiel­kimi kro­kami, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wany przed pię­cioma laty tema­tyczny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tuję kolej­ną dawkę

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 17

Świę­ta zbli­żają się wiel­kimi kro­kami, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wany przed pię­cioma laty tema­tyczny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tuję kolej­ną dawkę

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 16

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz szó­sty zapra­szam Was na świą­teczny mara­ton maka­bry i hor­roru. Dzi­siaj star­tuję z kolej­ną gru­dniową serią pod­ca­stową i

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609625 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996