Szybcy i wściekli 8

Zgod­nie z zapo­wie­dzią, zapra­szamy Was na gorącą, pre­mie­rową recen­zję naj­now­szej odsłony „Szyb­kich i wście­kłych”. Jak wypada pierw­szy film od lat

Czytaj dalej