Copernicon 2018: Fakty i mity, czyli ile prawdy znajdziecie w horrorach opartych na kanwie prawdziwych wydarzeń

„Obec­ność”, „Anna­bel­le”, „Ami­ty­vil­le” – fak­ty i mity, czy­li ile praw­dy znaj­dzie­cie w hor­ro­rach opar­tych na kan­wie praw­dzi­wych wyda­rzeń. Hor­ror od

Czytaj dalej

Tajemnica Wiedźmy z Blair Cz. 2

Zafa­scy­no­wa­ny legen­dą Wiedź­my z Bla­ir Szy­mas po raz kolej­ny zapusz­cza się do Bur­kit­t­svil­le w Mary­land, by w opar­ciu o auto­bio­gra­ficz­ną

Czytaj dalej

Tajemnica Wiedźmy z Blair Cz. 1

W dwu­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Man­do doko­nu­je zama­chu sta­nu, Jer­ry przyj­mu­je dwa sier­po­we, Sku­ra wycho­dzi z leśne­go gro­bu, a Szy­mas

Czytaj dalej