Moje seriale cz. 19: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, które

Czytaj dalej

Filmy zimowe cz. 15: The Missing, sezon 2

Roz­po­czy­nam nowy sezon zimo­wy, oglą­da­jąc i recen­zu­jąc dru­gi sezon bry­tyj­skie­go seria­lu „The Mis­sing”. https://archive.org/download/kulturalna-audycja-zkury-filmy-zimowe-15-the-missing/kulturalna-audycja-zkury-filmy-zimowe-15-the-missing.mp3Pod­cast: Play in new win­dow | DownloadSubscribe:

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 08: Sezon 2015/2016

Fina­ło­wy odci­nek aktu­al­nej serii pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seria­le, któ­re oglądam.

Czytaj dalej

Black Mirror – The Waldo moment

Pod­su­mo­wa­nie moich recen­zji dru­gie­go sezo­nu Black Mir­ror. I, oczy­wi­ście, recen­zja fina­łu sezo­nu http://archive.org/download/DziennikPokadowy-Wpis29/DziennikPokadowy-Wpis29.mp3Pod­cast: Play in new win­dow | Down­lo­adSub­scri­be: Android

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6598415 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996