Odrodzenie – Batman. Detective Comics: Syndykat ofiar (tom 2)

Po pół­rocz­nej prze­rwie Man­do zabrał się za dru­gi tom „Detec­ti­ve Comics” ser­wo­wa­ne­go w ramach DC Odro­dze­nie. Otwar­cie tej serii przypadło

Czytaj dalej

Odrodzenie – Batman. Detective Comics: Powstanie Batmanów (tom 1)

W Gotham poja­wił się eli­tar­ny oddział „nie­to­pe­rzy” sto­su­ją­cych meto­dy wal­ki Bat­ma­na i uży­wa­ją­cych sprzę­tu wzo­ro­wa­ne­go na jego wypo­sa­że­niu. Moty­wy nieznanych

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608956 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996