Wielki kierowca

Tess Thorne, sławna pisarka powie­ści kry­mi­nal­nych wraca ze spo­tka­nia z czy­tel­ni­kami. Jadąc pustą drogą Nowej Anglii łapie gumę. Wkrótce nad­jeż­dża samo­chód a jego kie­rowca ofe­ruje pomoc. Tess szybko uświa­da­mia sobie, że jej wybawca jest seryj­nym mor­dercą, który gwałci ją i led­wie żywą porzuca w odpły­wie, wśród ciał swo­ich poprzed­nich ofiar. Tess udaje się powró­cić do domu. Jest zde­ter­mi­no­wana by odna­leźć sprawcę i się zemścić, bo teraz tylko odwet trzyma ją przy życiu.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­ujemy dys­ku­sję na temat paź­dzier­ni­ko­wych pre­mier fil­mo­wych. Ponow­nie spo­ty­kamy się w trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Dzi­siej­szymi gośćmi są: Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan –  oraz Michał „Jerry” Rako­wicz – autor bloga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­rory Jerry’ego w Masie Kul­tury oraz pod­ca­stu Alche­mia gier.

Spis tre­ści


(00:01 – 28:50) Strefa wolna od spo­ile­rów
(28:51 – 43:49) Strefa spo­ile­rowa
(43:50 – 50:41) Pod­su­mo­wa­nie + zapo­wiedź kolej­nej audy­cji

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.