Wiadomości z Martwej Strefy – 077 – 09. 2017

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z wrze­śnia 2017 r.

Audy­cja zawie­ra śla­do­we ilo­ści Jerry’ego i Szymasa.

Spis tre­ści:

0:02:29 – Blok książkowo-komiksowy
0:19:25 – Blok filmowy
0:40:57 – Ciekawostki
0:44:54 – Wstaw­ka Jerry’ego
0:50:49 – Żar­łocz­ne pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Przy­dat­ne linki:

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

  • Seba­stian Pasich

    00:58:28 trze­cie­go paź­dzier­ni­ka – ten czas tak szyb­ko mija, że się czło­wiek nawet nie zorien­tu­je, gdzie te dwa poprzed­nie paź­dzier­ni­ki minęły 😉
    Poza tym jak zwy­kle b. wyso­ki poziom, dzię­ki za pod­cast. Nie jestem fanem Kin­ga, ale ten cykl pozwa­la mi się cho­ciaż pobież­nie orien­to­wać w temacie.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608820 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996