Wiadomości z Martwej Strefy – 074 – 06. 2017

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z czerw­ca 2017 r.

Audy­cja zawie­ra śla­do­we ilo­ści Szy­ma­sa i Żarłoka.

Spis tre­ści:

0:01:22 – Blok książkowo-komiksowy
0:08:42 – Blok filmowy
0:31:29 – Wstaw­ka Szy­ma­sa
0:38:52 – Wstaw­ka Żarłoka
0:42:22 – Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Przy­dat­ne linki:

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Man­do­us

    Od sie­bie dodam tyl­ko, że tra­iler MW już widzia­łem w kinie. Był przed nowym Spi­de-Manem. I tak jak Szy­mas i Jer­ry widzie­li sta­ry zwia­stun to u mnie dawa­li ten nowy międzynarodowy.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608755 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996