Wiadomości z Martwej Strefy – 074 – 06. 2017

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z czerwca 2017 r.

Audy­cja zawiera śla­dowe ilo­ści Szy­masa i Żar­łoka.

Spis tre­ści:

0:01:22 – Blok książ­kowo-komik­sowy
0:08:42 – Blok fil­mowy
0:31:29 – Wstawka Szy­masa
0:38:52 – Wstawka Żar­łoka
0:42:22 – Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Przy­datne linki:

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Man­dous

    Od sie­bie dodam tylko, że tra­iler MW już widzia­łem w kinie. Był przed nowym Spide-Manem. I tak jak Szy­mas i Jerry widzieli stary zwia­stun to u mnie dawali ten nowy mię­dzy­na­ro­dowy.