Wiadomości z Martwej Strefy – 067 – 11. 2016

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym dru­gim odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z listo­pada 2016 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:03:03 – Wstęp
0:03:04 – 0:14:55 – Blok książ­kowo-komik­sowy
Mroczna Wieża tom 10: Czło­wiek w czerni, Try­lo­gia detek­tywa Hod­gesa, Audio­book Prze­bu­dze­nia na CD, gru­dniowa Nowa Fan­ta­styka, Stra­żak Joe Hilla (opis)
0:14:56 – 0:16:45 – Blok fil­mowy
Obsada ekra­ni­za­cji 1922
0:17:04 – 0:21:50 Wstawka Szy­masa
0:21:51 – 0:26:31 – Cie­ka­wostki
Ste­phen King o wybo­rach pre­zy­denc­kich
0:26:32 – 0:42:38 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka

Listo­pad w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­stowe paź­dzier­nika: 30 pod­ca­stów
Mando (12 pod­ca­stów), Jerry (10 pod­ca­stów), Szy­mas (9 pod­ca­stów), Skura (5 pod­ca­stów)
0:42:39 – 0:53:43 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.