Wiadomości z Martwej Strefy – 062 – 06. 2016

W dwie­ście czter­dzie­stym dru­gim odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z czerwca 2016 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:01:16 – Wstęp

0:01:17 – 0:24:12 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Koniec warty (quiz na ofi­cjal­nej stro­nie, CBS This Mor­ning, Trasa pro­mo­cyjna: pierw­szy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty i szó­sty dzień, siódmy i ósmy dzień, dzie­wiąty dzień – spo­tka­nie z Geo­r­gem R.R. Mar­ti­nem: zdję­cia i film, dzie­siąty dzień, jede­na­sty dzień), Kolo­ro­wanka dla doro­słych Locke & Key: Cie­nie ter­roru, Locke & Key: Small World, Locke & Key: Master Edi­tion Vol. 3

0:25:05 – 0:40:19 – Blok fil­mowy

Komórka (okładka DVD, frag­ment filmu), spe­cjalne wyda­nie Car­rie na 40-lecie, To (logo filmuPen­ny­wise, Henry BowersPatrick Hock­stet­ter, Klub fra­je­rów: chłopcy, Beverly, cała ekipa), Mgła (super­mar­ket, Fran­ces Con­roy), Anton Yel­chin

0:40:20 – 0:43:00 Wstawka Szy­masa

0:44:13 – 0:56:08 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­stowe czerwca:
Mando (14 pod­ca­stów), Szy­mas (9 pod­ca­stów), Jerry (8 pod­ca­stów), Skura (4 pod­ca­sty)
Linki:

0:56:09 – 1:00:20 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.