Wiadomości z Martwej Strefy – 061 – 05. 2016

W dwie­ście trzy­dzie­stym dzie­wią­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z maja 2016 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:01:54 – Wstęp


0:01:55 – 0:17:03 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Pan Mer­ce­des (nowe wyda­nie), wyda­nia kie­szon­kowe, Koniec warty (tra­iler ame­ry­kań­ski, tra­iler bry­tyj­ski), Lśnie­nie (edy­cja limi­to­wana)


0:17:27 – 0:35:49 – Blok fil­mowy

Komórka (szcze­góły pol­skiej pre­miery, gale­ria zdjęć), Mroczna Wieża (Idris Elba jako RolandJosé Zúñiga, Clau­dia Kim, Alex McGre­gor, zdję­cia z planu: Sio­strzyczki z Elu­rii 01 |02Kathe­ryn Win­nick, tweet Kinga, pod­cast o Mrocz­nej Wieży z udzia­łem Kinga i Arcela), serial Pan Mer­ce­des (pierw­sze szcze­góły i główna obsada, fawo­rytka Kinga doi roli Holly)


0:36:25 – 0:44:07 Wstawka Szy­masa


0:44:39 – 0:55:21 Wstawka Jerry’ego (od 46:30 lekko spoj­le­rowe omó­wie­nie 22.11.63)


0:55:36 – 1:04:20 – Cie­ka­wostki

The Dum­plings „Oddy­chasz”, opera Lśnie­nie


1:04:21 – 1:13:35 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka


1:13:36 – 1:22:27 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.