Wiadomości z Martwej Strefy – 049 – 05. 2015

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym ósmym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z maja 2015 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:07:04 – Wstęp


0:07:05 – 0:24:10 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Ostatni bastion Barta Dawesa, Mroczna Wieża I: Roland (zdję­cia: książka | książka z opa­ską |porów­na­nie z poprzed­nimi wyda­niami), Mroczna Wieża II: Powo­łą­nie trójki (okładka, ilu­stra­cja okład­kowa i szkice), Zna­le­zione nie kra­dzione (plik pdf z frag­men­tem, ksią­żeczki z frag­men­tem,notes, zakładka, War­szawa, Metro Poli­tech­nika, Wielki ban­ner, ame­ry­kań­ski tra­iler, frag­ment w Enter­ta­in­ment Weekly, frag­ment audio, cere­mo­nia wrę­cze­nia Edgar Allan Award: King odbiera, King wrę­cza), The Bazaar of Bad Dre­ams (kolejne odsłony ame­ry­kań­skiej okładki: 01 | 02 | 03 | 04 | 05,ani­mo­wana okładka), Szkie­le­towa załoga – limi­to­wane wyda­nie na 30-lecie, zapo­wie­dzi wydaw­nic­twa Egmont (Ame­ry­kań­ski Wam­pir tom 4)


0:24:11 – 0:31:30 – Blok fil­mowy

To (aktor, który miał grać Pennywise’a), nowy tra­iler 3. sezonu serialu „Pod kopułą” 


0:31:42 – 0:37:11 Wstawka Szy­masa


0:39:44 – 0:46:13 Wstawka Jerry’ego


0:47:07 – 0:55:38 – Cie­ka­wostki

nowa strona inter­ne­towa Kingowiec.pl, nowa strona inter­ne­towa StephenKing.pl


0:55:39 – 1:07:22 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie maja Skury


1:07:23 – 1:08:08 Zapo­wiedź 199. odcinka Radia SK


 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.